Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które powstaje z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono rodzaj piramidy co świadczy, że jest to cześć układu nerwowego, który odpowiada za ruchy niezależne i postawę ciała. Spastyczność rehabilitacja głownie tyczy ona całej rodziny mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie ukazuje się od razy po urazie zaledwie kilkanaście lub choćby kilka tygodni po przebytym urazie. Powinniśmy do nich zaliczyć:

  • udar mózgu
  • uszkodzeniach czaszkowo- mózgowych,
  • uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
  • w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, stwardnienia rozsianego,

Spastyczność rehabilitacja na czym polega skala? Aby ocenić spastyczność rehabilitacja nie jest to błyskawiczne zadanie. Opinia kliniczna opiera się przede wszystkim na skali, która prezentuje opór podczas robienia ruchu biernego, pozycję organizmu w momencie odpoczynku. Najkorzystniej by ocenić spastyczność rehabilitacja posłuży nam w tym skala Ashwortha, która określana jest od 0 do 4 :

  • spastyczność rehabilitacja skala 0 – jeżeli taką analizę wyda lekarz to mamy jak najbardziej ważne napięcie mięśni również nie potrzebujemy leczenia.
  • spastyczność rehabilitacja skala 1 – tutaj zaczyna być widoczne niskie napięcie mięśniowe
  • spastyczność rehabilitacja skala 1+ – niewielkie zwiększenie napięcia fizycznego w drugiej części fazy ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 2 – przy większości ruchów obserwujemy duże napięcie mięśniowe, lecz z łatwością wykonujemy dany ruch
  • spastyczność rehabilitacja skala 3 – tutaj napięcie fizyczne jest na tyle duże, że ogarnia nas przy robieniu ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 4 – najwyższa skala, sztywność w zgięciu i wyproście kończyny

Ta skala jest bardzo indywidualna, zatem każdy chory winien być diagnozowany przez profesjonalny zespół lekarzy i do czasu postawienia oceny nie powinien się zmieniać specjalista. Spastyczność rehabilitacjana czym polega leczenie? W kilku wypadkach nieodzowne są tabletki , jakich przeznaczeniem będzie działanie miejscowo w formie blokady nerwów obwodowych. Należy również uświadomić chorego i poznać go z jego ograniczeniami. Spastyczność rehabilitacja to głównie fizjoterapia. Możemy tutaj wyróżnić takie ćwiczenia jak: Spastyczność rehabilitacja – kinezyterapia. Obniża napięcie mięśniowe, poprawia koordynację, siłę, elastyczność w stawach. Obejmować powinna zadania rozluźniające, wzmacniające, a również korygowanie ułożenia kończyny Spastyczność rehabilitacja -fizykoterapia -stosuje się tu elektrostymulację prądami o minimalnej częstotliwości (metoda Huffschmidta, tonoliza) Spastyczność rehabilitacja https://med-coach.pl/filmy/spastycznosc-w-uszkodzeniach-osrodkowego-ukladu-nerwowego/21– ćwiczenia pobudzające i rozciągające – odzyskanie siły osłabionych mięśni. Spastyczność rehabilitacja – leczenie operacyjne- nacięcie korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego, Spastyczność rehabilitacja niewielkim nasileniu zwyczajnie nie jest niezwykle istotnym ograniczeniem dla chorego, lecz gdy jest ona większa często uniemożliwia chorym normalne życie.