Spastyczność rehabilitacja jakie są jej przyczyny i jak wart rozpocząć diagnozowanie?

Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które powstaje z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono rodzaj piramidy co świadczy, że jest to cześć układu nerwowego, który odpowiada za ruchy niezależne i postawę ciała. Spastyczność rehabilitacja głownie tyczy ona całej rodziny mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie ukazuje się od razy po urazie zaledwie kilkanaście lub choćby kilka tygodni po przebytym urazie. […]