Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest niewątpliwie szeroko stosowana na całym świecie w terapii dzieci również dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały znaczącą kwestię w rozwijaniu tej metody w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane również jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo korzystne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.
Założenia i procedury postępowania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często akceptowane również nie wywołują kontrowersji. Ta metoda terapeutyczna naprawie funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dostosowane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu i adaptacji organizmu do działania w codziennym życiu. Jej elastyczność i skuteczność przyczyniły się do jej wszechstronnego wykorzystania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie relacji między czuciem a ruchem w rozwoju malucha również ich wpływ na rozwój dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak różne elementy sensoryczne i motoryczne działają na siebie nawzajem w procesie rozwoju maluszka. Będzie to obejmować również teorię, kiedy i praktyczne użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji nowych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli odpowiednio diagnozować kłopoty pacjentów i dostosowywać właściwe nastawienia terapeutyczne.


3. Rozwijanie nauki w obszarze oceny i analizy problemów dzieci z MPDz: Kursanci będą rozwijać się skutecznych metod analizy i praktyki problemów połączonych z MPDz u niemowląt, co umożliwi im lepiej zrozumieć potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Rozwijanie umiejętności skutecznego wykorzystywania technik oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na właściwych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego łączenia różnych metod i wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z ideami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać wiedzę w tworzeniu dopasowanych programów leczniczych dla swoich pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) także informacje zdobyte w czasie wywiadu, badań klinicznych i testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Zapoznanie się z formami współpracy z opiekunami| chorego oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie promował doskonalenie umiejętności współpracy z opiekunami pacjentów, integrując ich w proces terapeutyczny i dając im właściwe wsparcie i edukację, aby mogli efektywnie pomagać dziecku w domu również w powszednim życiu.